ROMANA 12-16

ROMANA 12 -16 Tsiahy ny toko I –XI nalaina avy tamin’ny fampianarana nataon’i Pasitera Solohery RAOBINARISON • Voaheloka, na ny jentilisa ratsy fitondran-tena, na ireo mitsara ny hafa, na ny Jiosy izay matoky ny tenany noho ny nanomezana azy nylalàna. Tsy misy afa-miala amin’ny fitsaran’Andriamanitra ny zanak’olombelona na iza izy na iza (1.18-3.20). • Ankehitriny […]

Lire la suite ROMANA 12-16
mai 8, 2018